LIETUVOS LYGINAMOSIOS LITERATŪROS ASOCIACIJA

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija (toliau LLLA), įkurta 2005 m. sausio 13 dieną, vienija lituanistus ir užsienio literatūros specialistus, mokslininkus, tyrėjus, dirbančius komparatyvinės literatūrologijos srityje. 15 metų veikianti Asociacija priklauso tarptautinei Europos lyginamosios literatūros draugijai (European Society of Comparative Literature, ESCL: https://escl-selc.eu).  

Asociacija, kurios kolegija iki 2019 m. rinkdavosi Lietuvos edukologijos universitete, nuo šiol savo veiklą tęsia naujuose namuose – Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kurio strateginėse veiklos kryptyse lyginamoji literatūra figūruoja kaip vienas iš prioritetų.

LLLA nariams siūlomos galimybės:

  •  didinti veiklos tarptautiškumą, kurio dabar reikalaujama visose mokslo ir studijų institucijose, integruojant lietuvių literatūrą į platesnį įtakų, panašumų ir skirtumų lauką;
  •  prisidėti kuriant polilogą tarp skirtingų kultūrų, literatūrų, disciplinų ir metodologinių prieigų, dalintis savo atradimais aktyvių Lietuvos ir užsienio komparatyvistų ir bendraminčių aplinkoje;
  • reguliariai gauti ESCL naujienlaiškius ir juose skelbti informaciją apie Lietuvoje organizuojamas tarptautines mokslo konferencijas ir kitus mokslo renginius;
  • mokėti sumažintą dalyvio mokestį (10 Eur) dalyvaujant kas antrus metus vykstančiose LLLA teminėse konferencijose, kurios jau yra tapusios organizacijos vizitine kortele;
  • prioritetas publikuotis tęstiniame Asociacijos mokslo darbų žurnale „Acta litteraria comparativa“ (jau išleisti 8 numeriai), kurį ateityje planuojama paversti anglakalbiu LLTI moksliniu leidiniu, atitinkančiu aukščiausios kokybės tarptautinių mokslo leidinių reikalavimus, ir perkelti į vieningą instituto mokslo žurnalų atviros prieigos platformą;
  • prisijungti prie LLLA narių grupės FB „Komparatyvistikos asociacija“, kur dalijamasi komparatyvinėmis naujienomis: pranešama apie galimybes publikuotis užsienio leidiniuose, skelbiami kvietimai į tarptautines konferencijas Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigose, žinios apie galimas stažuotes, numatomus akademinius seminarus ir kita panaši, LLLA nariams aktuali informacija;
  • konsoliduoti jėgas ir idėjas toliau plečiant Asociacijos veiklą (pvz., organizuojant teorinius seminarus ir pan.).

Plačiau>>