LIETUVOS LYGINAMOSIOS LITERATŪROS ASOCIACIJA

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija (toliau LLLA), įkurta 2005 m. sausio 13 dieną, vienija lituanistus ir užsienio literatūros specialistus, mokslininkus, tyrėjus, dirbančius komparatyvinės literatūrologijos srityje. 15 metų veikianti Asociacija priklauso tarptautinei Europos lyginamosios literatūros draugijai (European Society of Comparative Literature, ESCL: https://escl-selc.eu).  

Asociacija, kurios kolegija iki 2019 m. rinkdavosi Lietuvos edukologijos universitete, nuo šiol savo veiklą tęsia naujuose namuose – Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kurio strateginėse veiklos kryptyse lyginamoji literatūra figūruoja kaip vienas iš prioritetų.

LLLA nariams siūlomos galimybės:

  •  didinti veiklos tarptautiškumą, kurio dabar reikalaujama visose mokslo ir studijų institucijose, integruojant lietuvių literatūrą į platesnį įtakų, panašumų ir skirtumų lauką;
  •  prisidėti kuriant polilogą tarp skirtingų kultūrų, literatūrų, disciplinų ir metodologinių prieigų, dalintis savo atradimais aktyvių Lietuvos ir užsienio komparatyvistų ir bendraminčių aplinkoje;
  • reguliariai gauti ESCL naujienlaiškius ir juose skelbti informaciją apie Lietuvoje organizuojamas tarptautines mokslo konferencijas ir kitus mokslo renginius;
  • mokėti sumažintą dalyvio mokestį (10 Eur) dalyvaujant kas antrus metus vykstančiose LLLA teminėse konferencijose, kurios jau yra tapusios organizacijos vizitine kortele;
  • prioritetas publikuotis tęstiniame Asociacijos mokslo darbų žurnale „Acta litteraria comparativa“ (jau išleisti 8 numeriai), kurį ateityje planuojama paversti anglakalbiu LLTI moksliniu leidiniu, atitinkančiu aukščiausios kokybės tarptautinių mokslo leidinių reikalavimus, ir perkelti į vieningą instituto mokslo žurnalų atviros prieigos platformą;
  • prisijungti prie LLLA narių grupės FB „Komparatyvistikos asociacija“, kur dalijamasi komparatyvinėmis naujienomis: pranešama apie galimybes publikuotis užsienio leidiniuose, skelbiami kvietimai į tarptautines konferencijas Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigose, žinios apie galimas stažuotes, numatomus akademinius seminarus ir kita panaši, LLLA nariams aktuali informacija;
  • konsoliduoti jėgas ir idėjas toliau plečiant Asociacijos veiklą (pvz., organizuojant teorinius seminarus ir pan.).

Plačiau>>

-------------------------------------

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija leidžia tęstinį mokslo darbų rinkinį „Acta litteraria comparativa“, skirtą tradiciniams ir moderniems komparatyviniams (tarpkultūriniams, tarpdalykiniams, tarptekstiniams) tyrimams.
Žurnalas leidžiamas nuo 2006 m., periodiškumas – kas dveji metai, iš viso iki šiol yra pasirodę 8 tomai tokiomis temomis: „Kultūros tiltai ir patiltės“, „Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje“, „Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai“, „Laiškas literatūroje ir kultūroje“ ir pan.

Mokslo darbų rinkinyje skelbiami lietuvių ir užsienio mokslininkų straipsniai anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Kiekvieną publikaciją anonimiškai vertina du recenzentai.

„Acta litteraria comparativa“ redakcinė kolegija:

dr. Gintarė Bernotienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva)

dr. Dalia Cidzikaitė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuva)

prof. Ieva Kalniņa (Latvijos universitetas, Latvija)

doc. dr. Žydronė Kolevinskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

prof. Dalia Kuizinienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

prof. Ojārs Lāms (Latvijos universitetas, Latvija)

dr. Laura Laurušaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas, Lietuva) 

prof. Kai Mikkonen (Helsinkio universitetas, Suomija)

prof. John Pier (Tūro universitetas, Prancūzija)

prof. Gerald Prince (Pensilvanijos universitetas, JAV)

prof. Roumania Stantcheva (Sofijos universitetas, Bulgarija)

prof. Didier Tsala Effa (Limožo universitetas, Prancūzija)

prof. Dainius Vaitiekūnas (Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuva)

Šiuo metu spaudai rengiamas 9 žurnalo tomas, kuriame bus spausdinami straipsniai, parengti konferencijoje „Literatūrinis skonių žemėlapis: nuo skonio kultūros iki skonio industrijos“ (2020) skaitytų pranešimų pagrindu. Jį numatoma išleisti 2021 m. 

Straipsnių parengimo gaires rasite čia, o straipsnio recenzijos formą - čia