Norintiems tapti komparatyvistais

Kaip tapti komparatyvistu?

  • Reikia mokėti bent vieną-dvi, o geriau tris-keturias užsienio kalbas.
  • Domėtis Europos kultūros istorija, o dar geriau – ja neapsiriboti.
  • Specialiai gilintis į kokią nors epochą ar amžių, ir į kelias komparatyvizmo sritis (intertekstualumą ar kontaktinius ryšius, recepcijos tyrimus ar tipologinius panašumus, literatūros ir meno sąveikas, vertimus,  ar kt.).
  • Būti smalsiam ir mėgti bendrauti. Žinoti, kad lyginimas – komparatyvinių tyrimų pagrindas įmanomas tik komunikacijos keliu, tad pastarąją dera skatinti visais galimais būdais.

Tapus asociacijos nariu, reikėtų ne tik dalyvauti renginiuose, bet ir siūlyti savo iniciatyvas. 

Norintiems tapti nariu >>