Susitikimai ir seminarai

2014 metų vėlyvą rudenį trys LLLA nariai fankofonai: Genovaitė Dručkutė, Dainius Vaitiekūnas ir Nijolė Kašelionienė, grįžo iš kelionės į Prancūziją pagal Žilibero (mainų ir bendradarbiavimo) programą. Strasbūro nacionalinę universitetinę biblioteką mums aprodė šios bibliotekos humanitarinių mokslų departamento direktorius istorikas, Prancūzijos-baltų kraštų istorinių-kultūrinių ryšių tyrinėtojas dr. Julien Gueslin. 

 * * *

2007-2008 metais LLLA dalyvavo VPU mokslinių tyrimų projekte Europos kultūrų  dialogai XX amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje (projekto vadovas  doc. dr. V. Martinkus). Per du metus vykdomuose projekto seminaruose pranešimus perskaitė net dvylika asociacijos narių.

2007 metais surengtas seminaras Poezija ir dailė: sąveikos, mainai, įveikos (vadovė dr. G. Bernotienė, LLTI), vyko tarpdisciplininis seminaras Chaosas (vadovė R. Bruzgienė, LLTI).

2006 metais keliais etapais vyko seminarų ciklas tema Naratyvinis identitetaskurį daugiausia organizavo doc. dr. R. Bruzgienė (LLTI), atskiriems seminarams vadovavo doktorantė A. Juzefovič (KFMI), doc. dr. A. Jurgutienė (LLTI), ir kiti; VU organizavo  seminarą Literatūros ekranizacijos (vadovė doc. dr. N. Arlauskaitė).

Siekiant intensyvinti komparatyvistines studijas bei individualius tarpdisciplininius tyrinėjimus, 2005 metais buvo surengti du atviri seminarai, skirti platesnei akademinei visuomenei: Kūrybos psichologija (vadovė doc. dr. L. Jekentaitė, VU); Literatūra ir kinas (Vadovė doc. dr. N. Arlauskaitė, VU).