top of page

Asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutuSonatos Grėbliūnaitės nuotrauka2022 m. kovo 30 d. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos pirmininkė Laura Laurušaitė ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria šalys įsipareigoja:

  • Bendradarbiauti vykdant mokslines veiklas, keičiantis informacija ir mokslo publikacijomis, kurių tematika apima literatūros komparatyvistikos probleminį lauką.

  • Bendradarbiauti rengiant jungtinius mokslinius ir tiriamuosius projektus, susijusius su lyginamąja literatūra ir tarpkultūriniu kontekstu.

  • Bendradarbiauti organizuojant bendrus renginius (tarptautines ir nacionalines mokslo konferencijas bei kongresus, mokymus, akademinius seminarus, diskusijas ir pan.), susijusius su lietuvių ir kitos(-ų) užsienio literatūros(-ų) arba lietuvių literatūros ir kitų menų (dailės, kino, teatro, architektūros ir pan.) lyginimu, kultūrų tarpusavio ryšių tyrimais.

  • Skatinti mokslinį ir akademinį bendradarbiavimą didinant lyginamųjų studijų prestižą, Lietuvos mokslo tarptautiškumą ir lietuvių literatūros bei literatūrologijos matomumą pasaulio literatūrų ir literatūros studijų erdvėje.

  • Viešinti savo internetinėse svetainėse aktualius kvietimus į renginius, informaciją apie publikacijas, konferencijų kvietimus ir pan.

0 komentarų

Comments


bottom of page