top of page

Tarptautinė konferencija „Šiuolaikinė dramaturgija: slinktys, iššūkiai ir temos“ŠIUOLAIKINĖ DRAMATURGIJA: SLINKTYS, IŠŠŪKIAI IR TEMOS

2022 m. lapkričio 24–25 d.


Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia dalyvauti I-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje šiuolaikinės dramaturgijos tyrimams. Konferencija siekiama skatinti literatūrinę dramaturgijos tyrimų refleksiją, tad pranešimuose šiuolaikinės dramaturgijos problemos, procesai ir analizės turėtų būti pristatomi iš literatūrologinių pozicijų, koncentruojantis ties dramos, kaip rašytinio kūrinio, tyrimais, papildysiančiais gausias teatrologų įžvalgas. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio literatūrologai, dramaturgijos tyrėjai, jaunieji tyrėjai (doktorantai), taip pat pjeses kuriantys dramaturgai.


Siūlomos teminės gairės pranešimams:


• Šiuolaikinė dramaturgija: ribos ir lūžiai (XX a. pab.–XXI a.)

• Postdrama

• Šiuolaikinių lietuvių ir užsienio autorių pjesių analizė pasirinktu aspektu

• Literatūriškumas ir performatyvumas šiuolaikiniuose draminiuose tekstuose

• Šiuolaikinio draminio teksto kūrimo principai

• Šiuolaikinės dramaturgijos ir teatro ryšiai: teksto (ne)teatriškumas

• Skaitytojo vaidmuo šiuolaikinėje dramaturgijoje • Šiuolaikinės dramaturgijos santykis su intertekstualumu

• Laboratoriniu ar dokumentiniu principu sukurtos dramos: autorystės klausimas

• Šiuolaikinė dramaturgija ir literatūros socialumas • Autobiografiškumo tendencija šiuolaikinėje dramaturgijoje

ir kt.


Svarbios datos:

- pranešimo temos ir santraukos (iki 250 žodžių, kalba, kuria bus skaitomas pranešimas) laukiama – iki 2022 m. birželio 30 d., el. pašto adresu drama.conference2022@gmail.com, laiške pateikiant trumpą biografiją ir nurodant, ar konferencijoje dalyvausite gyvai, ar nuotoliniu būdu.

- apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki 2022 m. liepos 15 d.


Konferencijos data ir vieta: konferencija vyks lapkričio 24–25 dienomis Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva), taip pat nuotoliniu būdu (Zoom). Pranešimai įrašomi.


Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų.


Pranešimų trukmė – 30 minučių (20 min. pranešimas, 10 min. klausimai, diskusija).


Konferencijos dalyvio mokestis:

• dalyviams – 30 eurų

• doktorantams – 20 eurų


Organizacinis komitetas:

prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė

dr. Gabrielė Labanauskaitė

dokt. Kristina Janulytė

dokt. Karolina Bagdonė

Aušra Gudavičiūtė

0 komentarų

Comentários


bottom of page