Žmonės

LLLA nariai, 2021 metai

1. Karolina Bagdonė

2. Gabija Bankauskaitė

3. Agnė Bernotaitė

4. Gintarė Bernotienė

5. Vigmantas Butkus

6. Dalia Cidzikaitė

7. Genovaitė Dručkutė

8. Monika Pokorska-Iwaniuk

9. Dalia Jakaitė

10. Giedrė Jankevičiūtė

11. Jūratė Jasaitytė

12. Silvestras Gaižiūnas (garbės narys)

13. Nijolė Kašelionienė (garbės narė)

14. Violeta Kelertienė (garbės narė)

15. Eglė Keturakienė

16. Žydronė Kolevinskienė

17. Dovilė Kuzminskaitė

18. Laura Laurušaitė

19. Vytautas Martinkus (garbės narys)

20. Donata Mitaitė

21. Kęstutis Nastopka (garbės narys)

22. Živilė Nedzinskaitė

23. Inga Vidugirytė-Pakerienė

24. Elena Riliškienė

25. Viktorija Skrupskelytė

26. Gitana Vanagaitė

27. Eugenijus Žmuida

28. Manfredas Žvirgždas

 

LLLA kolegija (2019 - 2022 m. kadencija):

Dr. Laura Laurušaitė, LLLA kolegijos pirmininkė; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja;

Dr. Dalia Cidzikaitė, LLLA mokslinė sekretorė; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos vyr. tyrėja

Dr. Gintarė Bernotienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja;

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;

Prof. dr. Dalia Kuizinienė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros profesorė;

Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, Vilniaus universiteto profesorius;

Dr. Manfredas Žvirgždas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

 

LLLA nariai, 2020 metai

LLLA nariai, 2019 metai

LLLA nariai, 2018 metai

LLLA nariai, 2017 metai

LLLA nariai, 2016 metai

LLLA nariai, 2015 metai

***

2015 m. gruodžiio 4 d. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinkta nauja LLLA vadovybė (2015-2019 metų kadencijai).

Dr. Dalia Cidzikaitė, LLLA mokslinė sekretorė;

Prof. dr. Genovaitė Dručkutė, Vilniaus universiteto Prancūzų filologijos katedros vedėja;

Prof. dr. Aušra Jurgutienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios katedros profesorė;

Dr. Laura Laurušaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja;

Prof. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios katedros profesorė.

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekanė, Lietuvių ir lyginamosios katedros docentė;

Dr. Manfredas Žvirgždas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Kolegijos pirmininkė - doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekanė, Lietuvių ir lyginamosios katedros docentė.