Žmonės

LLLA nariai, 2019 metai

1. Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė

2. Gabija Bankauskaitė

3. Gintarė Bernotienė

4. Arūnas Bliūdžius

5. Dalia Cidzikaitė

6. Genovaitė Dručkutė

7. Monika Pokorska-Iwaniuk

8. Vilija Janušauskienė

9. Aušra Jurgutienė

10. Žydronė Kolevinskienė

11. Laura Laurušaitė

12. Romuald Narunec

13. Vytautas Martinkus

14. Marina Romanenkova

15. Dainius Vaitiekūnas

16. Gitana Vanagaitė

17. Manfredas Žvirgždas

2019 m. kovo 29 d. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinkta nauja LLLA vadovybė (2019-2022 metų kadencijai).

LLLA kolegija:

Dr. Dalia Cidzikaitė, LLLA mokslinė sekretorė;

Dr. Laura Laurušaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja;

Prof. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios katedros profesorė;

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupės vadovė;

Prof. dr. Dalia Kuizinienė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros profesorė;

Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorius;

Dr. Manfredas Žvirgždas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Kolegijos pirmininkas - kol kas neišrinktas.

LLLA nariai, 2018 metai

LLLA nariai, 2017 metai

LLLA nariai, 2016 metai

LLLA nariai, 2015 metai

 

2015 m. gruodžiio 4 d. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinkta nauja LLLA vadovybė (2015-2019 metų kadencijai).

LLLA kolegija:

Dr. Dalia Cidzikaitė, LLLA mokslinė sekretorė;

Prof. dr. Genovaitė Dručkutė, Vilniaus universiteto Prancūzų filologijos katedros vedėja;

Prof. dr. Aušra Jurgutienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios katedros profesorė;

Dr. Laura Laurušaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja;

Prof. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios katedros profesorė.

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekanė, Lietuvių ir lyginamosios katedros docentė;

Dr. Manfredas Žvirgždas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Kolegijos pirmininkė - doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekanė, Lietuvių ir lyginamosios katedros docentė.