Žmonės

LLLA nariai, 2018 metai

1. Elena Baliutytė-Riliškienė
2. Gabija Bankauskaitė
3. Dalia Cidzikaitė
4. Genovaitė Dručkutė
5. Monika Pokorska-Iwaniuk
6. Nijolė Kašelionienė
7. Eglė Keturakienė
8. Romualdas Narunec
9. Reda Pabarčienė
10. Audronė Raškauskienė
11. Mariina Romanenkova
12. Eugenijus Žmuida

LLLA nariai, 2016 metai

1. Elena Baliutytė-Riliškienė
2. Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
3. Sigita Barniškienė
4. Rūta Brūzgienė
5. Dalia Cidzikaitė
6. Genovaitė Dručkutė
7. Monika Pokorska-Iwaniuk
8. Nijolė Kašelionienė
9. Eglė Keturakienė
10. Žydronė Kolevinskienė
11. Laura Laurušaitė
12. Vytautas Martinkus
13. Donata Mitaitė
14. Romuald Narunec
15. Kęstutis Nastopka
16. Reda Pabarčienė
17. Audinga Peluritytė-Tikuišienė
18. Sigutė Radzevičienė
19. Audronė Raškauskienė
20. Marina Romanenkova
21. Viktorija Skrupskelytė
22. Dainius Vaitiekūnas
23. Gitana Vanagaitė
24. Eugenijus Žmuida
25. Manfredas Žvirgždas 

LLLA nariai, 2015 metai
 1. Irena Baliulė
 2. Sigita Barniškienė
 3. Gintarė Bernotienė
 4. Rūta Brūzgienė
 5. Dalia Cidzikaitė
 6. Genovaitė Dručkutė
 7. Aušra Jurgutienė
 8. Irena Fedorovič
 9. Eglė Kačkutė-Hagan
 10. Algis Kalėda
 11. Nijolė Leonora Kašelionienė
 12. Eglė Keturakienė
 13. Žydronė Kolevinskienė
 14. Laura Laurušaitė
 15. Vytautas Martinkus
 16. Irina Melnikova
 17. Donata Mitaitė
 18. Romuald Narunec
 19. Kęstutis Nastopka
 20. Reda Pabarčienė
 21. Sigutė Radzevičienė
 22. Marina Romanenkova
 23. Loreta Mačianskaitė
 24. Audinga Peluritytė-Tikuišienė
 25. Viktorija Skrupskelytė
 26. Virginija Šlenienė
 27. Dainius Vaitiekūnas
 28. Gitana Vanagaitė
 29. Manfredas Žvirgždas

2015 m. gruodžiio 4 d. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinkta nauja LLLA vadovybė.

LLLA kolegija:

Dr. Dalia Cidzikaitė, LLLA mokslinė sekretorė;

Prof. dr. Genovaitė Dručkutė, Vilniaus universiteto Prancūzų filologijos katedros vedėja;

Prof. dr. Aušra Jurgutienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios katedros profesorė;

Dr. Laura Laurušaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja;

Prof. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios katedros profesorė.

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekanė, Lietuvių ir lyginamosios katedros docentė;

Dr. Manfredas Žvirgždas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Kolegijos pirmininkė - doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekanė, Lietuvių ir lyginamosios katedros docentė.