top of page
Žurnalas.JPG

Žurnalas

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija nuo 2006 m. leidžia tęstinį mokslo darbų rinkinį „Acta litteraria comparativa“, skirtą tradiciniams ir moderniems komparatyviniams (tarpkultūriniams, tarpdalykiniams, tarptekstiniams) tyrimams. Mokslo darbų rinkinio periodiškumas – kas dveji metai. Jame skelbiami lietuvių ir užsienio mokslininkų straipsniai anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Kiekvieną publikaciją anonimiškai vertina du recenzentai.

 

Iki dabar išleisti 9 tomai:

 

  • 2006 m. nr. 1 ir 2: „Kultūros intertekstai“; atsakingoji red. Reda Pabarčienė; sudarytojos: Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Žydronė Kolevinskienė, Reda Pabarčienė (Vilnius: VPU leidykla);

  • 2008 m. nr. 3: „Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje“; atsakingoji red. Reda Pabarčienė; sudarytojos: Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Reda Pabarčienė, Žydronė Kolevinskienė (Vilnius: VPU leidykla);

  • 2008 m. nr. 4: „Vilnius: kultūrinė-literatūrinė refleksija“; sudarytojos: Audinga Peluritytė-Tikuišienė, Žydronė Kolevinskienė (Vilnius: VPU leidykla);

  • 2010-2011 m. nr. 5: „Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai“; atsakingoji red. Dalia Kaladinskienė; sudarytojos: Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė (Vilnius: VPU leidykla);

  • 2012-2013 m. nr. 6: „Tapatybės paieškos baltų literatūrose“; sudarytoja ir atsakingoji red. Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė (Vilnius: Edukologija);

  • 2014-2015 m. nr. 7: „Laiškas literatūroje ir kultūroje“; atsakingoji red. Dalia Cidzikaitė, sudarytojos: Dalia Cidzikaitė, Rita Repečkienė, Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė (Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla)

  • 2016-2017 m. nr. 8: „Kultūrų tiltai ir patiltės“; atsakingoji red. Dalia Cidzikaitė, sudarytojos: Dalia Cidzikaitė, Rita Repečkienė (Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla)

  • 2022 m. nr. 9: „Mapping Taste: Literature, Gastronomy, Identity“, sudarytoja Laura Laurušaitė, (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

bottom of page