Žurnalas.JPG

Žurnalas

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija nuo 2006 m. leidžia tęstinį mokslo darbų rinkinį „Acta litteraria comparativa“, skirtą tradiciniams ir moderniems komparatyviniams (tarpkultūriniams, tarpdalykiniams, tarptekstiniams) tyrimams. Mokslo darbų rinkinio periodiškumas – kas dveji metai. Jame skelbiami lietuvių ir užsienio mokslininkų straipsniai anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Kiekvieną publikaciją anonimiškai vertina du recenzentai.

 

Iki dabar išleisti 9 tomai:

 

  • 2006 m. nr. 1 ir 2: „Kultūros intertekstai“; atsakingoji red. Reda Pabarčienė; sudarytojos: Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Žydronė Kolevinskienė, Reda Pabarčienė (Vilnius: VPU leidykla);

  • 2008 m. nr. 3: „Barbaras Europos literatūroje ir kultūroje“; atsakingoji red. Reda Pabarčienė; sudarytojos: Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Reda Pabarčienė, Žydronė Kolevinskienė (Vilnius: VPU leidykla);

  • 2008 m. nr. 4: „Vilnius: kultūrinė-literatūrinė refleksija“; sudarytojos: Audinga Peluritytė-Tikuišienė, Žydronė Kolevinskienė (Vilnius: VPU leidykla);

  • 2010-2011 m. nr. 5: „Europos kraštovaizdžio transformacijos: savo ir svetimo susitikimai“; atsakingoji red. Dalia Kaladinskienė; sudarytojos: Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė (Vilnius: VPU leidykla);

  • 2012-2013 m. nr. 6: „Tapatybės paieškos baltų literatūrose“; sudarytoja ir atsakingoji red. Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė (Vilnius: Edukologija);

  • 2014-2015 m. nr. 7: „Laiškas literatūroje ir kultūroje“; atsakingoji red. Dalia Cidzikaitė, sudarytojos: Dalia Cidzikaitė, Rita Repečkienė, Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė (Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla)

  • 2016-2017 m. nr. 8: „Kultūrų tiltai ir patiltės“; atsakingoji red. Dalia Cidzikaitė, sudarytojos: Dalia Cidzikaitė, Rita Repečkienė (Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla)

  • 2022 m. nr. 9: „Mapping Taste: Literature, Gastronomy, Identity“, sudarytoja Laura Laurušaitė, (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)