top of page
Apie mus.JPG

Apie mus

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, įkurta 2005 m. sausio 13 d., vienija lituanistus ir užsienio literatūros specialistus, mokslininkus, tyrėjus, dirbančius komparatyvinės literatūrologijos srityje. 19 metų veikianti Asociacija priklauso tarptautinei Europos lyginamosios literatūros draugijai (European Society of Comparative Literature). 

 

Asociacija, kurios kolegija iki 2019 m. rinkdavosi Lietuvos edukologijos universitete, nuo šiol savo veiklą tęsia naujuose namuose – Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kurio strateginėse veiklos kryptyse lyginamoji literatūra figūruoja kaip vienas iš prioritetų.

Asociacijos tikslai

Dalyvauti komparatyvistinėse studijose, intensyvinti tokias studijas ir individualius tarpdisciplininius lyginamuosius tyrinėjimus aukštosiose Lietuvos ir užsienio mokyklose, universitetuose, moksliniuose institutuose;

Bendrauti su užsienio šalyse veikiančiomis lyginamosios literatūros organizacijomis;

Kurti bendrus projektus su užsienio šalių mokslininkais, rengti mokslines konferencijas, organizuoti seminarus, mokymus ir aktyviai juose dalyvauti;

Teikti LLLA nariams metodinę paramą, kaupti ir skleisti informaciją;

Leisti lyginamosios literatūros ir kitos rūšies leidinius;

Taikyti lyginamosios literatūros pasiekimus pedagoginėje praktikoje, juos populiarinti platesniuose visuomenės sluoksniuose.

Nariai

Lietuvos lyginamosios literatūros asociaciją valdo kolegija ir jos pirmininkas. Jos nariai išrenkami visuotinio susirinkimo metu. 2019–2022 m. kadencijos LLLA kolegijos nariai:

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

LLLA kolegijos pirmininkė

LLLA kolegijos pirmininkės pavaduotoja, svetainės koordinatorė

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

LLLA mokslinė sekretorė

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

Dr. Dalia Jakaitė

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto docentė

Prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas

Vilniaus universiteto Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto docentas

Dr. Manfredas Žvirgždas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Dalia Cidzikaitė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Vilniaus universitetas

Agnė Bernotaitė

Vilniaus universitetas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Dainius Būrė

Vilniaus universitetas

Genovaitė Dručkutė

Vilniaus universitetas

Carmen Caro Dugo

Vilniaus universitetas

Irena Fedorovič

Vilniaus universitetas

Silvestras Gaižiūnas

Garbės narys

Monika Pokorska-Iwaniuk

Adomo Mickevičiaus universitetas

Dainius Vaitiekūnas

Vilniaus universitetas

Giedrė Jankevičiūtė

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Jūratė Jasaitytė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Aušra Jurgutienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Nijolė Kašelionienė

Garbės narė

Vilniaus universitetas

Jurgita Katkuvienė

Tinna Kattel

Tartu universitetas

Violeta Kelertienė

Garbės narė

Žydronė Kolevinskienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Aistė Kučinskienė

Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Dovilė Kuzminskaitė

Vilniaus universitetas

Dalia Kuizinienė

Vytauto Didžiojo universitetas

Vytautas Martinkus

Garbės narys

Vilius Mingilas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Donata Mitaitė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Vytauto Didžiojo universitetas

Kęstutis Nastopka

Garbės narys

Živilė Nedzinskaitė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Inga Vidugirytė-Pakerienė

Vilniaus universitetas

Kamil Pecela

Jogailos universitetas

Elena Riliškienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Viktorija Skrupskelytė

Vytauto Didžiojo universitetas

Giedrė Šmitienė

Vilniaus universitetas

Audinga Peluritytė-Tikuišienė

Vilniaus universitetas

Gitana Vanagaitė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

Tomas Venclova

Garbės narys

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Akvilė Šimėnienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Mykolo Romerio universitetas

Violeta Katinienė

Vilniaus universitetas

Ona Dilytė-Čiurinskienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Nida Gaidauskienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Edita Puskunigytė

Vilniaus universiteto Šiaulių
akademija

Joanna Tabor

Varšuvos universitetas

Skaistė Barkutė

Vytauto Didžiojo universitetas

Inesa Szulska

Varšuvos universitetas

Akvilė Rėklaitytė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Geda Montvilaitė

Prahos Karolio universitetas

bottom of page