Apie mus.JPG

Apie mus

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, įkurta 2005 m. sausio 13 d., vienija lituanistus ir užsienio literatūros specialistus, mokslininkus, tyrėjus, dirbančius komparatyvinės literatūrologijos srityje. 16 metų veikianti Asociacija priklauso tarptautinei Europos lyginamosios literatūros draugijai (European Society of Comparative Literature). 

 

Asociacija, kurios kolegija iki 2019 m. rinkdavosi Lietuvos edukologijos universitete, nuo šiol savo veiklą tęsia naujuose namuose – Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kurio strateginėse veiklos kryptyse lyginamoji literatūra figūruoja kaip vienas iš prioritetų.

Asociacijos tikslai

Dalyvauti komparatyvistinėse studijose, intensyvinti tokias studijas ir individualius tarpdisciplininius lyginamuosius tyrinėjimus aukštosiose Lietuvos ir užsienio mokyklose, universitetuose, moksliniuose institutuose;

Bendrauti su užsienio šalyse veikiančiomis lyginamosios literatūros organizacijomis;

Kurti bendrus projektus su užsienio šalių mokslininkais, rengti mokslines konferencijas, organizuoti seminarus, mokymus ir aktyviai juose dalyvauti;

Teikti LLLA nariams metodinę paramą, kaupti ir skleisti informaciją;

Leisti lyginamosios literatūros ir kitos rūšies leidinius;

Taikyti lyginamosios literatūros pasiekimus pedagoginėje praktikoje, juos populiarinti platesniuose visuomenės sluoksniuose.

Nariai

Lietuvos lyginamosios literatūros asociaciją valdo kolegija ir jos pirmininkas. Jos nariai išrenkami visuotinio susirinkimo metu. 2019–2022 m. kadencijos LLLA kolegijos nariai:

Dr. Laura Laurušaitė

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

LLLA kolegijos pirmininkė

Dr. Manfredas Žvirgždas

LLLA kolegijos pirmininkės pavaduotojas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

Dr. Dalia Cidzikaitė

LLLA mokslinė sekretorė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos vyr. tyrėja

Dr. Gintarė Bernotienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams

Prof. dr. Dalia Kuizinienė

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros profesorė

Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas

Vilniaus universiteto profesorius

Karolina Bagdonė

LLLA svetainės koordinatorė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Gabija Bankauskaitė

Vilniaus universitetas

Agnė Bernotaitė

Vilniaus universitetas

Vigmantas Butkus

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Genovaitė Dručkutė

Vilniaus universitetas

Monika Pokorska-Iwaniuk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dalia Jakaitė

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka

Giedrė Jankevičiūtė

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Jūratė Jasaitytė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Silvestras Gaižiūnas

Garbės narys

Nijolė Kašelionienė

Garbės narė

Violeta Kelertienė

Garbės narė

Eglė Keturakienė

Vilniaus universitetas

Dovilė Kuzminskaitė

Vilniaus universitetas

Vytautas Martinkus

Garbės narys

Donata Mitaitė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Vilniaus universitetas

Kęstutis Nastopka

Garbės narys

Živilė Nedzinskaitė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Inga Vidugirytė-Pakerienė

Vilniaus universitetas

Elena Riliškienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Viktorija Skrupskelytė

Vytauto Didžiojo universitetas

Gitana Vanagaitė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Eugenijus Žmuida

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Tomas Venclova

Garbės narys

Dainius Būrė

Vilniaus universitetas

Irena Fedorovič

Vilniaus universitetas

Viktorija Jonkutė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Aušra Jurgutienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Jurgita Katkuvienė

Vilniaus universitetas

Aistė Kučinskienė

Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Vilius Mingilas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Aurelija Mykolaitytė

Vytauto Didžiojo universitetas

Giedrė Šmitienė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Audinga Tikuišienė

Vilniaus universitetas