Naujausias numeris.jpg

Naujausias numeris

Šiuo metu spaudai rengiamas 9 žurnalo tomas, kuriame bus spausdinami straipsniai, parengti konferencijoje „Literatūrinis skonių žemėlapis: nuo skonio kultūros iki skonio industrijos“ (2020) skaitytų pranešimų pagrindu. Jį numatoma išleisti 2022 m.